EN – Baby Growth Charts  |  DE – Baby Perzentilkurven  |  NL – Baby groeicurven

Vergelijk de groei van uw baby met de standaard groeicurven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Baby Groeicurven is een iPhone/iPad App voor ouders, artsen en gezondheidswerkers die de groei van een of meerdere kinderen willen volgen door ze te vergelijken met het typische groeipatroon voor baby's.

Achtergrond

Artikel over groeicurven op Wikipedia.

Video over het lezen van groeicurven in het Engels:

Reading A Growth Chart: Mama Doc 101

Bron

De gegevens van de standaard groeicurven komen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de World Health Organization's Child growth standards:

Disclaimer

Deze App is uitsluitend bedoeld voor educatie. Niets in deze App mag geïnterpreteerd worden als advies voor welk doel dan ook. U dient altijd een arts te raadplegen alvorens U acties onderneemt met betrekking tot de gezondheid van uw kind. De makers van deze App accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze App.